Pojištění bytových domů
BYTEX

Výhodně pojistíme Vaše bytové domy ať jste fyzická osoba nebo společenství vlastníků jednotek, včetně jejich součástí a příslušenství. Na jedné smlouvě máte navíc možnost uzavřít nezbytné pojištění odpovědnosti vlastníka nebo členů orgánu SVJ.

BYTEX
O produktu:

Pojištění bytových domů poskytuje pojistnou ochranu domu nejen proti živelným nebezpečím, ale také proti mnoha dalším rizikům. Díky chytré struktuře pojištění nemusíte platit pojistné za pojistná rizika, která váš bytový dům reálně neohrožují. S pojištěním bytového domu získáte možnost zdarma využít asistenční službu, která Vám poskytne v případě potřeby pomoc – například se zprostředkováním služeb elektrikářů, zámečníků a dalších profesí

Pojištění bytových domů se vztahuje na

  • bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství, u kterých nejméně jedna polovina plochy slouží trvale k obytným účelům
  • budovy, drobné a vedlejší stavby nacházející se na stejné parcele, na které je umístěn pojištěný bytový dům a které se užívají společně s bytovým domem
  • bytové domy ve výstavbě či rekonstrukci, vč. stavebních součástí a příslušenství
  • dočasné stavby, včetně součástí a příslušenství
  • zařízení staveniště
  • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě, rekonstrukci či údržbě pojištěného bytového domu
  • elektromotory a elektronická zařízení zabudované do pojištěného bytového domu a sloužící jeho provozu
  • zařízení kanceláří bytového družstva či společenství vlastníků

Pojišťujeme v nových cenách - tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit Princip stavebnice – sestavíme pojištění na míru potřebám klienta Máte na výběr ze spoluúčastí –1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši částky, kterou se v případě pojistné události spolupodílíte Na jedné smlouvě máte možnost uzavřít více pojištění

Pojištění vybraných rizik u bytového domu včetně možnosti využít asistenční službu. Nepojišťujete zbytečně rizika, která Váš bytový dům neohrožují. 

Pokud potřebujete více informací, právě zde můžete na sebe zanechat kontakt, ozveme se vám zpět:
Nebo nám zavolejte sami:
Případně využijte našich dalších kanálů