Pojištění majetku a odpovědnosti
DOMEX+

Pojištění majetku přináší řadu možností, jak váš majetek co nejlépe zajistit proti následkům nahodilých událostí. Zahrnuje pojistná rizika, která potenciálně ohrožují váš movitý i nemovitý majetek. Pojištění odpovědnosti za škodu pak chrání přímo vás před újmou, kterou můžete způsobit třetí osobě. 

Pojištění stavby DOMEX+
O produktu:

Rodinný dům, byt i chalupu Vám ochráníme včetně jejich součástí. Pojištění stavby snadno sjednáte samostatně nebo společně s pojištěním vaší domácnosti či pojištěním odpovědnosti.
 

CO VÁM POJISTÍME?

 • stavby, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílu
 • stavby ve výstavbě včetně jejich stavebních součástí a příslušenství
 • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě či rekonstrukci pojištěné stavby
 • prostředky protipožární ochrany
 • strojní a elektronická zařízení zabudovaná do pojištěné stavby a sloužící jejímu provozu
 • zahradní architekturu
 • finanční náklady vzniklé ztrátou vody v důsledku havárie na vodovodním zařízení
 • veškeré vedlejší stavby a drobné stavby včetně jejich stavebních součástí a příslušenství (např. garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny, fotovoltaické elektrárny aj.)

Pojistit je také možné:

 • stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součástí, stavebního materiálu a stavebních mechanismů, stavebního nářadí a zařízení stanoviště


Pojištění domácnosti DOMEX+
O produktu:

Pojištění domácnosti vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejich členů.


CO VÁM POJISTÍME?

Pojištění se mimo jiné vztahuje na poškození, zničení nebo odcizení:

 • elektroniky a elektrospotřebičů
 • nábytku vč. kuchyňských linek
 • skel, sklokeramických varných desek
 • podlahových krytin (koberce, plovoucí podlahy atd.)
 • ošacení a obuvi
 • bytového textilu (závěsy, záclony, přehozy, ručníky atd.)
 • sportovních, rybářských a loveckých potřeb, jízdních kol (jak v místě pojištění, tak na území celé ČR), malých plavidel
 • dětských kočárků, invalidních vozíků, zdravotních pomůcek na území celé ČR
 • domácí dílny a hobby
 • zahradní techniky, zahradního nábytku, náčiní a nářadí
 • osvětlovacích těles
 • peněz na hotovosti, cenností a cenin
 • potravin uložených v chladicím zařízení
 • domácího a drobného zvířectva
 • věcí sběratelského zájmu
 • osobních dokladů
 • cizích věcí k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání (služební notebook, mobilní telefon)

V rámci DOMEXU+ pojistíte i prokazatelně vynaložené náklady na záchranu elektronických dat na pevných discích počítačů a notebooků.

 

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě DOMEX+
O produktu:

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze vás, ale také členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do věku 26 let).

Pojištění se týká povinnosti občana nahradit jinému újmu, kterou mu způsobil zejména v souvislosti s:

 • vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
 • výkonem pracovní činnosti (nikoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti)
 • držbou nemovité věci
 • činnostmi při rekreaci a zábavě
 • provozováním sportovní činnosti
 • jízdou na koni
 • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
 • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
 • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
 • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů
 • dalšími činnostmi běžného občanského života (s výjimkou např. činností podnikatelských nebo jiných výdělečných činností)

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se dále vztahuje i na:

 • převzaté věci nemovité sloužící k trvalému bydlení nebo na převzaté věci movité, které je jejich nedílnou součástí, a to do výše 15 % z limitu pojistného plnění
 • převzaté věci zapůjčené do výše 10 % z limitu pojistného plnění
 • újmu způsobenou osobou zaměstnanou nebo vypomáhající v domácnosti pojištěného

Nově lze připojisit újmu vzniklou na mobilním telefonu, tabletu a notebooku.

 

 

Pokud potřebujete více informací, právě zde můžete na sebe zanechat kontakt, ozveme se vám zpět:
Nebo nám zavolejte sami: