POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU

Sjednáváme odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
O produktu:
  • Předmětem pojištění je újma způsobená třetí osobě porušením právní povinnosti nebo provozní činností pojištěného
  • Pojištění zahrnuje újmy na věci a na zdraví
  • Připojistit lze např. finanční újmy, újmy na věcech převzatých a užívaných, újmy na věcech zaměstnanců vzniklých při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi apod.

Škoda na pronajaté nemovitosti - způsobení požáru z důvodu poruchy rychlovarné konvice.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
O produktu:

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací

Např.:

Zavadné jídlo v restauraci způsobené salmonelou

Pokud potřebujete více informací, právě zde můžete na sebe zanechat kontakt, ozveme se vám zpět:
Nebo nám zavolejte sami: