Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů správcem – společností ČPP Servis, s.r.o., IČ: 284 35 648, se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, a to za účelem přípravy nabídky/nabídek pojištění, zasílání nabídek pojištění na sdělené kontaktní údaje, provedení kalkulace pojistného a modelace návrhů na pojištění, přípravy pojistné smlouvy a její správy. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány rovněž společností Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8, PSČ186 00, IČ: 63998530, coby pojistitelem. Dále souhlasím, abych byl v záležitostech výše uvedených kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail). Beru na vědomí, že poskytnutí souhlasu je plně dobrovolné a že poskytnutý souhlas můžu kdykoliv odvolat. Více informace naleznete na zde.

Vybudujte s námi úspěšnou kariéru finančního poradce.
Volné pozice