Pojištění koníčků jako obchodní šance

Zlaté časy standardních univerzálních produktů jsou už asi pryč. V rámci konkurenčního boje se nyní pojistitelé musí snažit krýt i zcela speciální potřeby. A takové extra produkty mohou být „otevíračem dveří“ pro novou úroveň zákaznických vztahů. K takovým specialitám patří například krytí rizik pro golfové hráče, pro potápěče, sběratele veteránů nebo amatérské piloty.

Správné zabezpečení zákazníků prostřednictvím standardních krytí je sice důležité, ale na nikoho neudělá dojem, a je – do jisté míry – přežité. Na druhé straně lze získávat přízeň klientů „zadními vrátky“: přes jejich hobby a speciální záliby. Ty jsou záchytnými body pro navázání bližších vztahů. A současně východiskem pro nová zajímavá pojištění.

Toto potvrzuje pro Versicherungs-Journal v Rakousku pojišťovna Zürich Versicherungs-AG: „Emocionální témata skýtají makléřům a pojišťovnám dobrou příležitost zapsat se v pozitivním slova smyslu u zákazníka. Hobby je pro člověka něco velmi osobního a důležitého. A mělo by to tedy být i dobře zabezpečeno.“

Trend elektrokol

K aktuálním růstovým trendům zástupci Zürich uvádějí: „U zajištění koníčků klientů registrujeme v posledních letech rostoucí zájem a větší objem uzavřených smluv. Obzvláště patrné je to u hobby, jakými jsou například elektrokola. Zde zájem o pojištění kopíruje rostoucí odbyt bicyklů s dodatečným elektropohonem na trhu.“

Zürich nabízí pro cyklisty pojištění jak uzamčených běžných kol, tak i elektrokol proti odcizení během jejich odložení s pojistnou dobou jednoho až tří let. Napevno namontované příslušenství kola je spolupojištěno. Kromě krádeže se pojištění vztahuje i na poškození během transportu, v důsledku požáru, úderu blesku nebo jiných přírodních katastrof. Bikeři mají na výběr ještě krytí proti vandalizmu a škodám na elektronice.

Zabezpečení pro hráče golfu

Zvláště vysoká poptávka po pojištění panuje u dražších koníčků. Příkladem je golfové pojištění od Wiener Städtische Versicherung AG. Chrání golfovou výbavu na jakémkoli golfovém hřišti světa. Pojištěny jsou i škody nebo kompletní ztráta způsobené přírodními silami, požárem, explozí, vloupáním, přepadením nebo prostou krádeží.

Volitelná pojistná částka kryje ztráty až do výše 10 000 eur. Jako bonus je zahrnuta náhrada zlomených holí až do výše 400 eur a také „Hole in One“ pojištění při účasti na oficiálních turnajích (až do výše 800 eur).

A k tomu je k dispozici i odpovědnostní pojištění pro golfisty s pojistnou částkou až milion eur, která může být vyplacena jednou ročně za škody na majetku nebo újmy na zdraví, popřípadě i za následné finanční škody.

Pojištění potápěčské výstroje

Vedle golfu je hodně rozšířeným koníčkem na vzestupu i potápění. Pojištění potápěčské výstroje a výzbroje od Wiener Städtische nekryje jen vlastní vybavení, nýbrž rovněž vypůjčené, a to volitelně buď na území Evropy, nebo na celém světě.

Pojistná ochrana v tomto případě zahrnuje veškerou výstroj a výzbroj potápěče na časovou hodnotu, přičemž pojištění se vztahuje na všechny předměty potřebné pro výkon potápěčského sportu.

Pojištěny jsou i škody vzniklé během dopravy i pobytu, a to v důsledku nehody nebo poškození při přepravě, požáru, úderu blesku, exploze, přírodních katastrof, krádeže vloupáním, ukradení vozidla, oloupení nebo ztráty při přepravě.

Sběratelé krásných starých předmětů

K exkluzivnějším koníčkům patří i sbírky autoveteránů nebo třeba historických jachet. Generali Versicherung AG nabízí havarijní pojištění pro sportovní čluny, zatímco Allianz Elementar Versicherungs-AG se zaměřuje na pojištění veteránů.

Posledně jmenované krytí má poměrně široký záběr, protože na 96 000 Rakušanů vlastní historický automobil nebo motocykl (podle studie Christiana Schambureka). Průměrná hodnota historického vozidla je v Rakousku 23 000 eur.

Vedle potřebného povinného ručení nabízí Allianz v kooperaci s německou společností OCC Assekuranzkontor GmbH speciálně vyvinuté kompletní nebo částečné kasko pojištění pro oldtimery (nejméně 30 let staré) a youngtimery (nejméně 20 let staré), stejně jako pro vyrobené repliky starých vozidel. Pojistná ochrana se z něj poskytuje podle aktuální tržní hodnoty a na přání klienta i podle ceny potřebné k nové výrobě vozidla (zejména u replik). Vlastní pojišťovací koncept je k dispozici pro celé sbírky vozů.

Letecké hobby

Rekreační piloti, letci na větroních, parašutisté nebo paraglidisté podstupují při svém koníčku vysoké riziko. Letecké pojištění poskytuje všestrannou pojistnou ochranu pro aktivní letce, pro pasažéry i letadlo samotné.

Alternativou, jak se může zajistit amatérský pilot, jsou také odpovědnostní letecké pojištění, havarijní pojištění letadel nebo úrazové pojištění pro letecké sporty od Wiener Städtische.