Rakouské páry: Společný život, ale oddělené finance

Podle studie bankovní skupiny ING kladou rakouské páry oproti jiným národům důraz na „oddělené peněženky“. A také s tímto fenoménem žijí spokojeněji než jinde v Evropě. Zatímco jinde v Evropě společné finance převažují, v Rakousku je vyznává „jen“ přibližně stejný podíl jako těch, které mají finanční záležitosti uspořádány s partnerem každý extra.

Ipsos na toto téma vypracoval nedávno studii ve 13 zemích Evropy (Belgie, Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Turecko a Česká republika). Zadavatelem byla bankovní skupina ING. Odpovídalo na 13 000 respondentů ve věku od 18 let.

Nejvíce oddělených účtů v Evropě

Analýza došla k pozoruhodnému závěru: Rakušané žijící v páru dávají přednost odděleným financím. Zatímco v Evropě v průměru preferuje takový postup jen čtvrtina respondentů, v Rakousku ho má v oblibě 39 % účastníků ankety.

V žádném jiném státu, kde studie proběhla, nevykázaly výsledky více párů než v Rakousku, které by zcela nebo převážně finance oddělovaly. Například v Německu je podíl „finančních solitérů“ v partnerských vztazích na úrovni 27 %.

Současně je v Rakousku také méně párů než v evropském průměru, které by měly společné finance (36 % versus 53 %). Zbývajících 25 % odpovídalo, že finance vedou částečně společně a částečně odděleně – například mají společné spořící účty, ale běžné mají každý extra.

Nejvyšší podíl individualistů je ve spolkové republice Horní Rakousy (50 %). Společné hospodaření s penězi naopak vyznávají nejvíce v Burgenlandu (81 %). Ve Vídni je 42 % solitérů a 58 % párových hospodářů.

Extra, ale i tak s pocitem štěstí

Ve studii byla poptávána i abstraktní hodnota štěstí a jeho pocitů. A i tady se Rakušané projevili odlišně od zbytku Evropy. Celých 38 % párů s oddělenými financemi se v tomto ohledu cítí šťastní, zatímco evropský průměr byl jen 23 %.

Dotázaní Rakušané však nebyli nijak zvlášť spojeni ani se společnými financemi, když jen 35 % z nich uvedlo, že jsou v tomto uspořádání „šťastní“. Pro srovnání: evropský průměr pocitu štěstí u společných financí je 55 %.