U zkoušek z pojištění čekejte nové otázky. Dávají smysl?

Pokud se chystáte na oborovou zkoušku z pojištění, dejte si pozor, z čeho se připravujete. ČNB vydala nové (opravené) verze učebních souborů. Co se mění?

Minulý měsíc, konkrétně 13. srpna, Česká národní banka vydala aktualizované verze otázek a odpovědí k oborové zkoušce z pojištění. Na stránkách ČNB nejsou žádné informace o tom, co se změnilo, a tak běžnému uživatelovi zůstává jako jediná možnost porovnávat staré soubory 2 000 otázek s novými. Pouze na stránkách Akademie ČAP se objevil soubor, který obsahuje vyznačené změny v původní a nové verzi otázek (ke stažení ZDE).

Akreditované osoby mají za povinnost změny zapracovat do testů do 1 měsíce. Pokud tedy půjdete v září na zkoušku, počítejte s tím, že už na vás budou čekat nové verze otázek. Co se tedy mění? Původní tři otázky byly nahrazeny třemi novými. Například je třeba vědět, že pojištění proti krupobití je nejstarším typem zemědělského pojištění a pojištění úrody plodin představuje nejkomplexnější krytí rizik. Ponechme smysluplnost těchto otázek pro praxi stranou, nicméně se zdá, že si autor otázek někdy ke své tvůrčí činnosti musel otevřít láhev vína.

Ukázka odstraněné a nové otázky

Odstraněná:
Zemědělské pojištění plodin nelze standardně sjednat na pojistné nebezpečí:

 1. Krupobití
 2. Požár
 3. Sucho
 4. Pokles cen komodit

Nová:
Pojištění proti krupobití:

 1. Je nejstarším typem zemědělského pojištění
 2. Jeho výhodou je, že pokrývá většinu rizik, které ohrožují výsledky rostlinné výroby.
 3. V současné době již není tato podoba pojištění nikde využívána.
 4. Jeho nevýhodou je snadná zaměnitelnost poškození kroupami s jiným typem poškození rostlin.

Dále se měnily stovky položek, nicméně nějaká relevantní změna nastala u 134 otázek. Ale i u těchto změn, jsou některé změny pouze gramatického charakteru a slovosledu, popřípadě opravou zjevných chyb (například v jedné případové studii se postupně z pana Svobody stal pan Novák). Najdeme zde i některé zvláštnosti, například:

 • zůstaly stejné odpovědi, pouze se změnilo jejich pořadí,
 • změnil pouze zdroj literatury jako zdůvodnění správné odpovědi,
 • změnila se jedna z chybných odpovědí.   

Nicméně v aktualizovaném souboru najdeme i opravu chybných zadání, a to zejména u případových studií. Opraveny byly některé špatné výpočty u karenční lhůty, výpočty délky pracovní neschopnosti, některé úpravy u výpočtu podpojištění, u progresivního plnění v úrazovém pojištění apod. Zůstávají však některé otázky, které stále vyvolávají různé výklady. Je tak docela možné, že tato aktualizace otázek nebyla letos ještě poslední. Bylo by to ostatně i žádoucí, aby si zkouška zachovala svůj důstojný charakter a nebyla předmětem více či méně oprávněných posměšků.

Ukázka opravené odpovědi

V rámci skupinového životního pojištění, které sjednal zaměstnavatel, je Marek pojištěn i pro případ pracovní neschopnosti od 15. dne ve výši 300 Kč/den. Marek měl úraz, se kterým byl v pracovní neschopnosti 34 dnů. Jaká bude výše pojistného plnění?

Původní odpovědi:

 1. 4 500 Kč
 2. 3 300 Kč
 3. 5 700 Kč
 4. 10 200 Kč

Nové odpovědi:

 1. 3 300 Kč
 2. 4 500 Kč
 3. 6 000 Kč
 4. 3 500 Kč

Dodejme, že v nových otázkách došlo i na důležitou aktualizaci na současný stav. Například zelenou kartu lze dnes vytisknout nejen na zeleném, ale i bílém podkladu. Je jistě dobře, že i takové věci jsou ve zkoušce již opraveny. Otázkou však je, zda se neměly aktualizovat hned, jak ke změně došlo.

 

Autor článku: Dušan Šídlo
Citováno dne: 16.09.2020, Odkaz