Pojištění
ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti pro případ Vámi způsobené škody. Jedná se o takové nepovinné ručení pro Vaše osobní či pracovní aktivity, při kterých se něco nepovede. A sjednáme ho pro Vás i pro Vaše blízké.  

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě
O produktu:

S pojištěním odpovědnosti za Vás uhradíme újmy, které způsobíte někomu jinému v souvislosti s držbou nemovité věci, provozem zařízení domácnosti, při zábavě, rekreačním sportu. A nejen Vám. Pojistná ochrana se vztahuje i na členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé i děti nevlastní do 26 let): 

 • kdekoli na území České republiky, dále také při přechodném pobytu v kterémkoliv evropském státě (geografické hledisko) - dovolená v zahraničí 
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti
 • můžete získat slevu až 20 % za věrnost ČPP

Varianty rozsahu pojištění a limity plnění a roční pojistné

 

  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení roční pojistné
I. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 632 Kč
II. 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 265 Kč
III. 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč 1 897 Kč
IV.* 4 000 000 Kč 8 000 000 Kč 1 495 Kč
V.* 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 905 Kč
VI.* 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč 2 537 Kč
VII.* 10 000 000 Kč 15 000 000 Kč 3 736 Kč
VIII.* 15 000 000 Kč 20 000 000 Kč 5 383 Kč
* Uvedené limity plnění jsou se spoluúčastí 10 000 Kč 

 

Připojištění

Aby pojištění maximálně odpovídalo vašim potřebám, můžete si vybrat ze čtyř následujících připojištění. Tyto produkty lze sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti občana v běžném občanském životě.

Vlastník nebo opatrovatel zvířete

Připojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel.

Pojistná ochrana zahrnuje také újmu, kterou zvířata způsobila při pastvě na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách. Zvířetem se rozumí hospodářská, exotická a divoká zvířata. Pojištění se nevztahuje na zvířata chovaná k výdělečným účelům.

Kdo je tímto produktem pojištěn?

Připojištění se nevztahuje pouze na vlastníka zvířete, spolupojištěným je také opatrovatel zvířete, kterému vlastník svěřil zvíře k opatrování.

Varianty rozsahu připojištění a limity plnění

 

Kategorie limitů pojistného plnění
  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 250 000 Kč 500 000 Kč
II. 500 000 Kč 1 000 000 Kč
III. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč

 

Vlastník, provozovatel malého plavidla

Připojištění se týká povinnosti k náhradě za újmu, kterou způsobíte poškozenému (jinému) v souvislosti s vlastnictví nebo provozem malého plavidla a za kterou podle právních předpisů odpovídáte
Pojištěné osoby: vlastník nebo provozovatel malého plavidla, případně osoba, které bylo plavidlo svěřeno k řízení
POZOR! Toto pojištění nesplňuje podmínky povinně smluvního pojištění z provozu plavidel (nevztahuje se na újmu vzniklou na jiném plavidle).

Pojištění se nevztahuje na plavidla určená k výdělečným účelům.

Varianty rozsahu připojištění a limity plnění

  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 250 000 Kč 500 000 Kč
II. 500 000 Kč 1 000 000 Kč
III. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
 • připojištění se vztahuje na vnitrozemské vodní cesty na území ČR, lze ho však rozšířit 
 • připojištění se vždy sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč

 

Modelář

Připojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou provozem radiem řízených modelů. Předmětem pojištění jsou automobilové, letecké a železniční modely. Pojištění sjednáme pouze pro modeláře registrované v příslušném modelářském klubu.

Varianty rozsahu připojištění a limity plnění

  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
II. 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč
 • připojištění je platné na území České republiky
 • připojištění se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč

 

    

KDY SE VÁM BUDE HODIT?

 • když v obchodě omylem rozbijete drahou láhev vína
 • když vytopíte sousedy a zničíte jim novou kuchyňskou linku
 • když Vaše dítě rozbije sousedovi auto při hře s míčem
 • když způsobíte dopravní nehodu při jízdě na kole
 • když Váš pes pokouše souseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDE SE VÁM HODIT: 

 • když se zaběhnou krávy a způsobí autonehodu
 • pokud Vám uteče koník a a při svém výletu někomu poškodí plot či zahradu
 • a při mnoha dalších situacích způsobených zvěří…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDE POTŘEBA: 

 • když s malou pramicí zraníte plavce 
 • když narazíte na molo a to poškodíte

 

 

 

Pojištění odpovědnosti z držby a provozu bytového domu
O produktu:

 

Pojištění odpovědnostI pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s držbou a provozem bytového domu.

Spolupojištěné osoby:

 • osoby, kterým pojištěný svěřil údržbu chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovité věci
 • osoby pověřené stavebním dozorem  
 • osoby vypomáhající při výstavbě

 

Varianty rozsahu pojištění a limity plnění

 

Kategorie limitů pojistného plnění
  majetková újma újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
I. 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
II. 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč
III. 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
IV. 4 000 000 Kč 8 000 000 Kč
V. 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
VI. 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč
 • pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč

KDY SE BUDE HODIT? 

 • uklouznutí kolemjdoucího na špatně posypeném chodníku před domem

Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti
O produktu:

Pojistíme Vaši odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti vykonávaného na základě příslušných oprávnění. Pojištění se dále vztahuje také na odpovědnost  za újmu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, které zaevidujete do smlouvy. A újmu způsobenou loveckým psem máte krytu i mimo výkon práva myslivosti

Limity plnění:

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění
majetková újma         1 000 000 Kč
újma na zdraví a při usmrcení        20 000 000 Kč

 

Užitečné  pojištění pro registrované myslivce

Pokud potřebujete více informací, právě zde můžete na sebe zanechat kontakt, ozveme se vám zpět:
Nebo nám zavolejte sami:
Případně využijte našich dalších kanálů