DOPRAVNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění pro dopravce a zprostředkovatele přepravy

Odpovědnost silničního nákladního dopravce
O produktu:

Pojištění se vztahuje na újmu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy. Pojištění se sjednává jak pro vnitrostátní, tak i pro mezinárodní dopravu.

Příklad pojištění

  • Poškození přepravovaného nákladu v důsledku dopravní nehody, manipulace při nakládce, vykládce, odcizení zboží během přepravy.
  • Požár vozidla, včetně nákladu z důvodu technické závady na vozidle.

Pojištění nákladu
O produktu:

Pojištění vlastního nákladu  při přepravě  vlastními vozidly z důvodu dopravní nehody, živelní události nebo odcizení. 

Pojištění zasilatele
O produktu:

Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do jiného. Alespoň jedno místo musí být na území ČR. Odpovědnost zasílatele při vystavení tzv. FIATA konosamentu

Finanční způsobilost dopravce
O produktu:

Každý, kdo na základě koncese provozuje vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob, včetně řidiče, autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, je povinen prokázat finanční způsobilost.

Pokud potřebujete více informací, právě zde můžete na sebe zanechat kontakt, ozveme se vám zpět:
Nebo nám zavolejte sami: