POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojistíme budovy, stavby, věci movité, zásoby, cennosti, stroje, elektroniku,  které se týkají Vašeho podnikání. 

Živelní pojištění - FLEXA + připojištění
O produktu:

Základní živelní pojištění "FLEXA" :
pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla nebo jeho části

Další pojistná nebezpečí, která je možná připojistit:
pojištění proti vichřici, krupobití, zřícení skal nebo zemin (nezaviněné), povodni, záplavě, sesuvu lavin, pádu stromů nebo stožárů, poškození tíhou sněhu nebo námrazy (je-li pojištěna budova), zemětřesení, aerodynamickému třesku, kouři a nárazu dopravního prostředku

Některé další druhy pojištění: 
Odcizení  Krádež, loupež, vandalismus Odcizení věcí movitých a zásob z uzamčeného prostoru. 
Pojištění skel Výlohy, okenní a tabulová skla Prasknutí skla z jakékoliv příčiny.
Pojištění obsahu chladícího zařízení Zásoby, vakciny v chladicím zařízení. Zničení zásob v restauraci, z důvodu funkční poruchy chladicího zařízení.
Pojištění strojů a elektroniky Výrobní stroje, kancelářská technika, mobilní elektronika Zničení stroje z důvodu vniknutí předmětu nebo neodborné obsluhy. 
Živelní přerušení provozu     Přerušení provozu např. v důsledku požárů, pojištění je možné sjednat na ušlý zisk a stálé náklady po dobu, než dojde k obnovení provozu.
Pojištění nákladu Pojištění vlastního nákladu při přepravě vlastními vozidly, z důvodu dopravní nehody, živelní události nebo odcizení.  Poškození zásob při převozu z důvodu dopravní nehody.

 

 

 

 

Pro případ poškození budovy včetně vnitřního vybavení některým z živlů. 

Pokud potřebujete více informací, právě zde můžete na sebe zanechat kontakt, ozveme se vám zpět:
Nebo nám zavolejte sami: