PROFESNÍ ODPOVĚDNOST

Právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou při výkonu vybraných profesí

Insolvenční správce
O produktu:

Dle příslušných ustanovení zákona 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. 

Advokáti a notáři
O produktu:

Dle příslušných ustanovení  zákona č. 85/1966 Sb.,  o advokacii a dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. 

Auditoři, daňoví poradci, účetní
O produktu:

Dle příslušných ustanovení  č. 93/2009 Sb., o auditorech a dle zákona č. 523/1992 Sb. O daňovém poradenství a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Autorizovaní architekti a technici činní ve výstavbě
O produktu:

 

Dle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných arcihitektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Makléři, agenti, likvidátoři, zprostředkovatelé
O produktu:

Dle zákona č. 38/2004 Sb.,  o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Odpovědnost provozovatele nestátního zdravotnického zařízení
O produktu:

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Pojištění zdravotní péče - ošetřovatelské, poradenské, diagnostické, rehabilitační, lázeňské, lékárenské péče. Dle příslušných ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. 

Odpovědnost zprostředkovate spotřebitelského úvěru
O produktu:

 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Kontaktujte nás, připravíme pro Vás nabídku na míru Vašemu podnikání.

Poskytovatelé sociálních služeb
O produktu:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Pokud potřebujete více informací, právě zde můžete na sebe zanechat kontakt, ozveme se vám zpět:
Nebo nám zavolejte sami: